'μμένῃς

ἀμμένῃς , ἀναμένω
wait for
pres subj act 2nd sg
ἐμμένῃς , ἐμμένω
abide in
pres subj act 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • κατερριμμένης — κατερρῑμμένης , καταρρίπτω throw down perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρατετριμμένης — παρατετρῑμμένης , παρατρίβω rub beside perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρερριμμένης — παρερρῑμμένης , παραρρίπτω throw perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προεκτετριμμένης — προεκτετρῑμμένης , πρό ἐκτρίβω rub out perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσερριμμένης — προσερρῑμμένης , προσρίπτω throw to perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προτετριμμένης — προτετρῑμμένης , πρό τρίβω rub perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συντετριμμένης — συντετρῑμμένης , συντρίβω rub together perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεθλιμμένης — τεθλῑμμένης , θλίβω squeeze perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τετριμμένης — τετρῑμμένης , τρίβω rub perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνατετριμμένης — ἀνατετρῑμμένης , ἀνατρίβω rub perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.